Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Is dark matter real or just a convenient hypothesis? Although it was first proposed almost a century ago, physicists have yet to uncover its true nature. Scientists from the Nicolaus Copernicus University are investigating the phenomenon using atomic clocks.
Go to article
Keywords astronomia

Abstract

Z czego zbudowany jest Wszechświat? Czy ciemna materia jest tylko wygodną hipotezą? Chociaż jej istnienie pierwszy raz postulowano niemal sto lat temu, do dziś fizykom nie udało się zgłębić jej natury. Teraz próbę podejmują naukowcy z UMK, wykorzystując zegary atomowe.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more